PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený a milý návštevník týchto stránok

Moc ma teší, že ste na mojich stránkach. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania týchto stránok a o ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu a nejasnostiam. Moc si prajem, aby Vám moje stránky prinášali úžitok

Kto som a kde ma môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom stránok je:

Katarína Ameeta Holubová

Fakturačné sídlo firmy: Bratislavská 35, 91702 Trnava, Slovensko

Fyzické sídlo firmy: Trakovice 310, 919 33, Slovensko

IČO: 36 219 479  DIČ: SK2021394925

Kontaktovať ma môžete týmito spôsobmi:

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ úplne rešpektuje dôverný charakter Vašich dát, ktoré vyplňujete na týchto stránkach. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu.

Používam ich ku vzájomnej obchodnej komunikácii a zdieľaniu informácií, do budúcna k realizácií možných obchodov, tiež ku kompletnej zákazníckej administratíve a tak isto rovnako aj k marketingovým účelom.

Tieto dáta sú ukladané v databázi s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a niesu poskytované tretím stranám. Na požiadanie Vám podľa možností obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané.

Pokiaľ by navzdory mojej snahe o správnosti údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na Vaše požiadanie ich opravím. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, rada Vám ich zodpoviem, pokiaľ ma budete písomne kontaktovať.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú mnou používané webové servery štandartným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite. Rovnako sa zaznamenáva dátum a dĺžka návštevy.

Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, alebo vyplnením objednávky. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradomnasleduje len v rámci záväzných predpisov. Moji spolupracovníci, agentury a obchodnici sú z mojej strany viazaní diskrétnosťou.

Registráciou na mojich stránkach a vyplnením údajov do webového formulára mi dávate Váš výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a umožníte mi zasielať Vám obchodné informácie, z ktorých sa môžete kedykoľvek podľa zákonných podmienok odhlásiť a Váš súhlas tak zobrať späť.

Vyplnením prípadného predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy prevádzkovateľa ako správcu a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a s prijímaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň zákazník udeluje súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje chcem použiť k tomu, aby som Vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovolná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť a ja urobím nápravu. V prípade emailovej kominikácie sa z odberu obchodných informácií môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého môjho emailu. V prípade sms, odoslaním správy na môj email.

Cookies

Ako prevádzkovateľ stránok používam cookies k tomu, aby som mohla sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé \"súbory\", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaistenie vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať ku zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje sa iba cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Google analytics

Toto je prehlásenie prevádzkovateľa stránok o využívaní služby Google analytics v súlade so zmluvným ujednaním. Tieto stránky používajú službu Google analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej už len \"Google\"). Služba Google Analytics používa súbory \"cookies\", umožňujúce analýzu spôsobov užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súbormi cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude užívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytváraní správ o jej aktivite, určené pre jej prevádzkovateľa a preto pre poskytoanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom, alebo keď tretie osoby budú spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači, avšak si uvedomte, že keď tak učiníte, tak nebudete schopní plne využívať kompletné funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o Vás spoločnosťou Google, spôsobom a k účelu vyššie uvedeným.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google

Je to super, že ste si to prečítali až do konca. Teraz už môžete túto stránku spokojne zavrieť.